Padel bij OTC

In de huidige toekomstvisie van het bestuur staat padel genoemd als één van de uitbreidingen die we mogelijk zouden kunnen toevoegen. Al een enige maanden is er een werkgroep  bestaande uit Ton Dorresteijn, Nils Cramer en Klaas Onrust samen met het bestuur, zich aan het verdiepen in de mogelijkheden voor padel bij OTC. Een eerste inventarisatie rapport hierover ligt al bij het bestuur.

Parallel aan deze werkgroep is het bestuur, zoals beloofd tijdens de ALV van mei dit jaar, aan de slag gegaan met een vernieuwde toekomstvisie waarin natuurlijk ook wordt gesproken over padel. Binnenkort verschijnt hierover een bericht. De leden worden dan van harte uitgenodigd om mee te klankborden want hun mening vinden we belangrijk. De vereniging is er van en voor alle leden. 

Er komt dus op enig moment een punt waarop de leden gevraagd gaan worden om te stemmen over het wel of niet aanleggen van padelbanen en onder welke voorwaarden. Het bestuur geeft iedereen de mogelijkheden om  de padelsport enige mate te leren kennen en te ervaren voordat het aankomt op een stemming.

 

Wat staat er te gebeuren

Hieronder staan alvast wat padel filmpjes die informatief van aard zijn. Gedurende de officiële openingstijden van het paviljoen zullen ze ook op het grote televisiescherm worden getoond.

Clinics

De padel clinics, waaraan zo'n 40-tal leden hebben enthousiast deelgenomen, zijn voorlopig afgesloten.
Daar het voor een aantal aangemelde leden, die ook de clinic wilde volgen, niet eerder mogelijk was op een van de datums mee te kunnen doen, gaan we met RICO trachten of er nog een mogelijkheid is een extra clinic op te tuigen om zo alsnog kennis te maken met padel.

Promotie films