Home

Nieuws

OTC cashless per 19-3-2018.

Vanaf 19-3-2018 is het niet meer mogelijk om met contant geld te betalen in de kantine van OTC '34.  Je kunt vanaf dan alleen betalen via PIN.

Wij zijn niet de enige club die deze beslissing neemt. Veel meer sportverenigingen zijn om veiligheidsredenen overgestapt op volledig cashless betalen.

Vooral tennisverenigingen lopen voorop. Het afrekenen gaat sneller, geen kans op kasverschillen, minder extra werk.

Natuurlijk moeten we wel denken aan een noodscenario bij stroomuitval e.d. 

Je eigen bardiensten plannen.

We zien dat de leden al volop aan het plannen zijn, waarvoor grote dank. 

Hier volgt een uitgebreidere beschrijving van hoe het werkt. In de menubalk klik op de tab "Competitie/Diensten" en vervolgens op sub: "Je eigen (bar)diensten plannen".

In de korte omschrijving staat dan een link naar de echte planner-site, of gebruik rechtstreeks deze Link :  mijn.knltb.club        

Eenmaal op deze dienstenplanner KNLTB.CLUB zoek je jouw club, door "Oudenbosch" in te tikken.

Klik OTC'34 aan en vervolgens kun je inloggen met je bondsnummer. De eerste keer heb je natuurlijk nog geen wachtwoord. Klik op "wachtwoord vergeten" en je krijgt in je mail een zogenaamde reset-link om je password vast te leggen. Doe dat eerst.

Ga daarna weer terug naar de planner-site, vul je bondsnummer en wachtwoord in en druk op "Inloggen".

Vervolgens kom je in een maandoverzicht van diensten die volgens ons bemand moeten worden. Druk op "volgende" om naar de volgende maand te gaan. Diensten in de kleur WIT zijn al door andere leden ingevuld, de kleur BLAUW is voor jouw diensten, de kleur GROEN is voor de openstaande diensten.

Zoek de dag dat jij bardienst wil draaien en klik erop. Op het volgende scherm zeg je dan "inplannen" en klaar. Dat is alles.

Je krijgt een mail van je geselecteerde diensten en naarmate de dag dichterbij komt krijg je ook nog reminders.

Let op: Je kan de volgende dag niet zelf een dienst veranderen. Alleen de systeembeheerder kan je naam weghalen bij een dienst, zodat die weer beschikbaar komt voor andere leden.

Mail je correctie naar tpc@otc34.nl (tijdelijk, tot we een vrijwilliger hebben).

Succes en dank voor je medewerking.

P.S. Heb je de KNLTB app al geinstalleerd op je smartphone, dan weet je nog wel dat je ook daar in moest loggen met je bondsnummer. Heb je dat gedaan, dan geldt voor deze dienstenplanner hetzelfde wachtwoord.

Wij raden iedereen aan om de app te installeren. In de nieuwscarroussel staat een handleiding. Deze app wordt in de toekomst alleen maar beter en uitgebreider.

Actie om oud leden terug te halen.

Wij zijn een actie gestart om oud leden terug te halen. Nu blijkt dat veel e-mail adressen van ons historische archief vervallen zijn.

Wij willen daarom graag de medewerking van iedereen vragen. Kent u een oud lid, wijs hem op het volgende:

Komt u alleen, krijgt u 10% korting over het eerste jaar lidmaatschap. Komt u met 2 oud leden tegelijk krijgt ieder 20% korting. Komt u met 3 of meer oud leden tegelijk, dan krijgt ieder 30% korting.
Deze korting is dus per persoon en alleen over het eerste jaar.

Dank voor uw medewerking.

Consumptieprijzen gaan stijgen bij OTC.

    Met ingang van 27-1-2018 worden een aantal prijzen aangepast.

Voor de leden die niet op de ALV waren zetten wij de redenen nog even op een rijtje:

- Al een paar jaar zijn de verkoopprijzen niet aangepast, terwijl de inkoopprijs wel omhoog ging.

- Vorig jaar bleek er een fout gemaakt te zijn bij de voorraadopname. Was dit op tijd ontdekt, dan was het tekort over 2016 een stuk hoger geweest en een reden om de prijzen toen al te verhogen. Helaas niet gebeurd.

- Over 2017 was het tekort heel hoog en bijna volledig toe te schrijven aan de bar. De volgende maatregelen werden aangekondigd: beter toezicht, betere controle op openingstijden, controle op voorraad, kleiner assortiment. Ook het invoeren van verplichte bardienst lijkt onafwendbaar.

- Per 27 jan. 2018 zullen ook de prijzen aangepast worden. Niet nodig voor de limonades met hoge omloopsnelheid, wel van producten die aan bederf onderhevig zijn, zoals tomatensap, Ook is de prijs van alcohol sterk gestegen de laatste jaren. Op Leffe uit de tap verdienen we weinig tot niets meer.

- De nieuwe prijzen staan niet meer op een lijst maar worden op de monitor boven de bar getoond. Tussen de advertenties door zullen regelmatig OTC-slides zichtbaar zijn.

Alle maatregelen moeten leiden tot meer omzet, meer gezelligheid en meer winst. 

Bestuursvergadering d.d. 15-1-2018.

   Voornaamste punten uit de vergadering d.d. 15-1-2018 als voorbereiding op de ALV.

- We verwelkomen Ingrid als kandidaad secretaris.

- ALV 17-01-2018.

  * Jaarverslagen en beleidsplannen doorgenomen. Bij de TPC komt ook het hoofdstuk optimalisering van de mogelijkheden van de nieuwe ledenadministratie.

  * Beleidsplan jeugd: in de volledige uitgave wordt al aantal jaren vermeld dat selectie-jeugd privileges krijgt, financieel ondersteund door OTC. Dat wordt per jaar bekeken en in overleg met J. Melsen. KNLTB-voorspeeldag als criterium. Maar kunnen we die selectie-jeugd behouden?  Debora gaat er mee aan de slag.

  * Penningmeester: 

De achterstallige huurbetaling 2015-2016 is voldaan -> geen gevolg voor vermogen. Afschrijving op smashcourt bijna voltooid. Slecht resultaat van de bar, nl omzet veel lager / Inkoop niet in verhouding, maar te hoog / geen prijsaanpassing bar gedaan / vrijwilligers bijdragen hoger. Verder bleek dat de voorraad 2016 te hoog berekend was (-/- 2300 minder). In dat geval was het resultaat over 2016 een reden geweest de prijzen toen al te verhogen. Voorgestelde verbeteringen: Voorraadbeheer ook via Le Credit Sportif. Cashless betalen invoeren. Beter toezicht op barbeheer.

Beleid 2018:  Begroting: contributie handhaven / barprijzen aanpassen / vrijwilligersbijdragen bar efficiënter runnen.

Algemeen: vrijwilligersvergoeding voor schoonmaak, parkonderhoud en bardiensten moet beter geadministreerd worden zodat geen aansprakelijkheidsproblemen voor het bestuur kunnen ontstaan.

  * Denktank: Ontwerp/presentatie paviljoen/park van de architect geven. Daarna ook aan de gemeente. Na goedkeuring kan bestek gemaakt worden.

Mededelingen commissies:

Jeugdcommissie: Voormalige Sjors Sportief deelnemers benaderd voor ledenwinning / De vereniging presenteren op Koningsdag, vraag Oranjecomitée . Banner als reclame, bijvoorbeeld jeugd na het behalen van het zwemdiploma stimuleren voor tennis.

T.P.C: benaderen oud-leden via ledenlijst om ze terug te halen. Mervo Sport benadert voor speciale korting tennisartikelen.

Secretariaat: Brochure uitgave handhaven? Wordt regelmatig meegegeven, dus jaarlijks aanpassen en uitgeven. Tune-Inn benaderen voor ledenwerving.

 

Bestuursvergadering d.d. 18-12-2017.

    Voornaamste punten uit deze vergadering. 

- KvK aanpassingen pas doen na de ALV van 17-1-2018. Kandidaat penningmester en secretaresse geidentificeerd. Nadere gesprekken volgen maar wij zijn positief gestemd dat zij op de jaarvergadering gepresenteerd kunnen worden.

- De tekst bij jeugd lidmaatschappen en junioren lidmaatschap moet wat duidelijker op onze site en bij de site van Werkplein, om duidelijk te maken dat de "kleur" lidmaatschappen inclusief training zijn. De indeling op leeftijd moet geen verwarring geven.

- Dhr Kees van Spaandonk een uitnodiging gestuurd om de nieuwjaarsreceptie bij te wonen ivm 60 jarig lidmaatschap.

- De Rabo Clubkas is weer geopend. OTC heeft een project ingediend voor een Tri-Tennisveldje voor de jeugd.

- De clubkampioenschappen worden nieuw leven ingeblazen. Organisatieteam is al bekend.

- Er wordt een actie bedacht om oud leden weer terug naar de tennisbaan te krijgen. Als ze zich opnieuw aanmelden krijgen ze het eerste jaar korting. 1 Aanmelding = 10% korting, met 2 tegelijk = 20% korting p.p. en bij 3 of meer krijgt ieder 30% korting.

- Penningmeester: stelt ons gerust. Mocht de nieuwe penningmeester niet doorgaan, zorgt hij nog voor de facturering van de lidmaatschappen 2018.

- SWT: Jaarverslag en beleidsplan ingeleverd.  Volgend jaar hetzelfde aantal teams. Een team uit Hoeven wil bij OTC spelen vwg. plaatsgebrek. Er wordt goed overlegd zodat het goed in onze planning past.

- Jeugdcommissie: verslag+beleid ingestuurd. Ook naar het gezamelijk overleg met de Halderbergse tennisverenigingen geweest. Items waren:

  * Harmonisatiemeetings bij de gemeente.  * OTC en TCB plannen voor een nieuw paviljoen.  * 't Keperke gaat een minibaan aanleggen. * Bij Pagnevaart wordt alles gerenoveerd.

   * Deelname Halderbergs toernooi vorig jaar teleurstellend. Dit jaar bij OTC, meer promotie maken.  * Op verschillende niveaus wordt al samengewerkt bij jeugd activiteiten.

- Barcommissie:  Verslag en beleid ingeleverd. Vrijwilligers die buiten de bardienst consumpties nemen worden verzocht alles netjes achter te laten.

- Denktank:

3D-presentatie van architect zal snel binnen zijn. Eerst presenteren voor Denktank, dan ALV+ gemeente.

Ondanks de vele meetings met de gemeente zijn er, buiten de standaard bijdrage voor de zogenaamde natte groepen, (nog) geen financiële tegemoetkomingen toegezegd voor onze nieuwbouw plannen.

Algemene Leden Vergadering op 17 januari 2018.

  Beste leden,

Hiermee nodigt het bestuur van OTC'34 u uit voor de Algemene Leden Vergadering 2018 op:

Woensdag 17 januari 2018, aanvang 20:00 uur

In het paviljoen aan de Baarlebossche 7, Oudenbosch.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Mocht u niet in de gelegenheid zijn, gelieve dit te melden bij het secretariaat via secretaris@otc34.nl

De agenda, verslagen 2017 en beleidsplannen 2018 vindt u op deze website onder de tab Clubblad / De Gravel /  Agenda ALV 2018 

Of gebruik deze link:  http://www.otc34.nl/file_download.aspx?id=789202

 

Namens het bestuur,

Anne-Mieke van der Veeken, secretaris

» Nieuws archief