Soosreglement

 1. Voor een soos dienen gemiddeld 10 personen of meer deel te nemen. Bij een structureel lager aantal wordt de soos door het bestuur opgeheven.
 2. Indien de belangstelling voor een soos groter of kleiner wordt kan het bestuur het aantal gereserveerde banen vergroten of verkleinen. Het maximumaantal banen is nooit groter dan 6, het minimum is nooit kleiner dan 2
 3. Er wordt alleen op voor de soos gereserveerde banen gespeeld, wil men meerdere banen gebruiken, dan moet op deze banen gewoon afgehangen worden. Zo kan men altijd vrij tennissen op de andere banen.
 4. Indien gereserveerde banen niet gebruikt worden, kunnen deze, in overleg met de soos indeler door andere spelers gebruikt worden.
 5. Voor de eerste indeling dient men minimaal 10 minuten voor aanvang binnen te zijn.
 6. Eenieder die deelneemt aan een soos legt haar of zijn pasje op de bar. Dit moet een geldig pasje zijn.
 7. Ieder half uur gaat de zoemer en wordt er van baan gewisseld. Vóór het wisselen van banen dient er te worden geveegd!
 8. De indeling geschiedt door degene die achter de bar staat of een aangestelde indeler. U kunt niet kiezen met wie en tegen wie u spleet.
 9. Vroegtijdig stoppen wordt aangegeven door Uw pasje om te draaien.
 10. De soos is alleen bedoeld voor OTC-leden, er worden dus géén introducés toegelaten.
 11. Voor deelname aan één der sosen is – indien niet anders vermeld - een leeftijdslimiet van minimaal 16 jaar
 12. De laatste indeling wordt gedaan een halfuur vòòr het einde van de soos
 13. Sosen (per mei 2021)
  1. Indien de gravelbanen bespeeld mogen worden of niet gereserveerd zijn voor andere zaken (onderhoud, competitie, toernooiren ed)
   • Maandag Old Stars herensoos. Banen 1 t/m 4 gereserveerd van 14:00-17:00. Alleen HD partijen
   • Woensdag Mixsoos zijn de banen 1 t/m 4 gereserveerd van 19:30 – 22:30 uur. Afhankelijk van de indeling speelt men GD-partijen,
   • Donderdag Herensoos zijn de banen 1 t/m 4 gereserveerd 19:30 – 22:30 uur. Alleen HD partijen
   • Vrijdag Old Stars damessoos. Banen 1 t/m 4 13:00-16:00. Alleen DD partijen
  2. Indien alleen smashcourt banen beschikbaar zijn
   • Woensdag Mixsoos zijn de banen 5 t/m 8 gereserveerd van 19:30 – 22:30 uur. Afhankelijk van de indeling speelt men GD-partijen

Mei 2021

Het Bestuur OTC’34