Lidmaatschap

Contributies Junioren en Senioren

De contributie wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering voorgelegd aan de leden. Die wordt gehouden in de maand januari. 

De peildatum voor leeftijd is 31 december van het verenigingsjaar (het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december)

 

LET OP: 

De definitieve contributie voor 2021 wordt vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering (ALV 2021) van 26 mei 2021. Als gevolg daarvan wordt tot die datum de helft van de voor u geldende contributie in rekening gebracht. Direct na de ALV wordt het restant bedrag in rekening gebracht. Dit geld ook voor de All-in jeugd pakketten.

 

Contributies (incl. KNLTB pas):

<= 6 jaar vrijgesteld
< 8 jaar € 25,=
< 10 jaar € 50,=
< 13 jaar € 70,=
< 18 jaar € 85,=
Senior 18 jaar en ouder € 160,=
Gezinslidmaatschap (incl. twee lidmaatschappen) € 330,=
Slapend lid € 25,=

Alle contributies zijn inclusief KNLTB pas, behalve "slapend lid"

 

All-in pakketten voor de jeugd (tennisles incl. contributie):  

  incl. 36 tennis lessen Lesduur groepsgrootte
Rood - t/m 8 jaar € 180,= 45 min. 6-10
Oranje - 8 t/m 10 jaar € 275,= 45 min. 4-6
Groen - 10 t/m 12 jaar € 440,= 60 min. 4-6
Junior - 13 t/m 17 jaar € 455,= 60 min. 4-6
 • Al deze pakketten zijn inclusief contributie en kunnen niet worden gesplitst in contributie en les
 • Inclusief deelname aan KNLTB-competitie of de World Tour competitie
 • Inclusief interne OTC toernooien, zoals het Rood/Oranje toernooi
 • Inclusief OTC Clubkampioenschappen.

Alle lessen worden gegeven op de banen OTC. Indeling gaat in eerste instantie op leeftijd, maar wordt ook zeker mee bepaald door het niveau dat de tennisleraar adviseert

De prijzen zijn tot stand gekomen n.a.v. groepsgrootte en lesduur

 

Kortingen:

 • Kortingen kunnen niet gecombineerd worden
 • Studenten: Krijgen € 50,= korting op seniorenlidmaatschap.
  • Voorwaarde: maximaal 26 jaar, dagonderwijs volgen aan een erkende Nederlandse MBO, HBO of WO en recht hebben op gewone studiefinanciering via DUO. Het maakt niet uit of men in- of uitwonend is.
  • Studenten korting kan niet gecombineerd worden met gezinslidmaatschap
 • Bij het gezinslidmaatschap gelden de volgende kortingen op de voor hun geldende contributie: 3e lid 25%, 4e lid 50%, 5e lid 75%, 6e en verder 100%.
  • All-in pakketten kunnen niet gecombineerd worden met gezinslidmaatschap
  • Leden gaan op volgorde van geboortedatum, oudste eerst (jongste lid krijgt hoogste korting)
  • Gezinsleden zijn ouder(s) (partner wordt gezien als ouder) en kinderen ingeschreven op hetzelfde adres en die tot één huishouden behoren

 

Slapend lid

In geval van ziekte/blessures kan een lid verzoeken om aangemerkt te worden als “slapend lid”. Voorwaarden voor toekenning zijn:

 • Start uitval tussen januari en april
 • Leden pas moet worden ingeleverd
 • Uitval duurt minimaal 6 maanden
 • Al betaalde contributie wordt verrekend in het volgende boekjaar.

 

Inschrijfgeld

Elk nieuw lid is een eenmalig inschrijfgeld verschuldigd van € 12,50 (dit geld ook voor oud-leden)

 

Duur en opzegging

Het lidmaatschap loopt van 1 jan tot en met 31 december en wordt automatisch met een jaar verlengd. Je kunt opzeggen vòòr 1 december van het lopende jaar dan wel binnen een termijn van vier weken na de algemene vergadering waarin een contributie is vastgesteld welke afwijkt van de in het voorafgaande jaar geldende contributie.

Opzegging dient te gebeuren bij de ledenadministratie: [email protected]

 

Betaling

Vóór 1 maart van het betreffende verenigingsjaar. Gespreide betaling is in individuele gevallen mogelijk. U dient daarvoor contact op te nemen met de penningmeester ([email protected])

 

Vrijwilligersdiensten

Alle senior leden, ondersteunen de vereniging door het verrichten van 2 vrijwilligersdiensten. Vrijwilligersdiensten bestaan uit:

 • bardiensten
 • keukendiensten
 • begeleidingsdiensten
 • onderhoudsdiensten

De verplichting van vrijwilligersdiensten kan tot 1 april 2020 afgekocht worden (mail naar: [email protected]) voor € 50,-. 

 

Aanmelden kan via de link: Meld je aan als lid