Lidmaatschap

Contributies Junioren en Senioren (Tennis & Padel)

De contributie wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering voorgelegd aan de leden. Die wordt gehouden in de maand januari. 

De peildatum voor leeftijd is 31 december van het verenigingsjaar (het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december)

 

Contributies (incl. KNLTB pas):

<= 6 jaar vrijgesteld
< 8 jaar € 25,=
< 10 jaar € 50,=
< 13 jaar € 70,=
< 18 jaar € 85,=
Senior 18 jaar en ouder € 160,=
Gezinslidmaatschap (incl. twee lidmaatschappen) € 330,=
Slapend lid € 25,=

Alle contributies zijn inclusief KNLTB pas, behalve "slapend lid"

 

Kortingen:

 • Kortingen kunnen niet gecombineerd worden
 • Studenten: Krijgen € 50,= korting op seniorenlidmaatschap.
  • Voorwaarde: maximaal 26 jaar, dagonderwijs volgen aan een erkende Nederlandse MBO, HBO of WO en recht hebben op gewone studiefinanciering via DUO. Het maakt niet uit of men in- of uitwonend is.
  • Studenten korting kan niet gecombineerd worden met gezinslidmaatschap
 • Bij het gezinslidmaatschap gelden de volgende kortingen op de voor hun geldende contributie: 3e lid 25%, 4e lid 50%, 5e lid 75%, 6e en verder 100%.
  • Leden gaan op volgorde van geboortedatum, oudste eerst (jongste lid krijgt hoogste korting)
  • Gezinsleden zijn ouder(s) (partner wordt gezien als ouder) en kinderen ingeschreven op hetzelfde adres en die tot één huishouden behoren

Lessen en training:

Het is als lid van de vereniging mogelijk om bij een bevoegde tennisleraar en/of Padeltrainer individueel of in groepsverband tennisles te nemen. De lessen vinden plaats op de banen van OTC. Afhankelijk van leeftijd zijn er groepslessen en privélessen. De lessen voor de jeugd 3-12 (blauw, rood/oranje/groen) zijn afgestemd op het KNLTB  lesprogramma Tenniskids

Je dient zelf de lessen rechtstreeks af te spreken met de tennistrainer en/of padeltrainer. Niet-leden kunnen geen tennisles nemen op onze banen.  Als je bij aanmelding op hebt gegeven dat je een aanbod wenst, worden je gegevens doorgeleid naar Tennis for You en experiencepadel.

Zie ook: https://www.tennisforyou.nl/#aanbod en Experience Padel – Schrijf je nu in voor padel training!

 

 

Slapend lid

In geval van ziekte/blessures kan een lid verzoeken om aangemerkt te worden als “slapend lid”. Voorwaarden voor toekenning zijn:

 • Start uitval tussen januari en april
 • Leden pas moet worden ingeleverd
 • Uitval duurt minimaal 6 maanden
 • Al betaalde contributie wordt verrekend in het volgende boekjaar.

 

Inschrijfgeld

Elk nieuw lid is een eenmalig inschrijfgeld verschuldigd van € 12,50 (dit geld ook voor oud-leden)

 

Duur en opzegging

Het lidmaatschap loopt van 1 jan tot en met 31 december en wordt automatisch met een jaar verlengd. Je kunt opzeggen vòòr 1 december van het lopende jaar dan wel binnen een termijn van vier weken na de algemene vergadering waarin een contributie is vastgesteld welke afwijkt van de in het voorafgaande jaar geldende contributie.

Opzegging dient te gebeuren bij de ledenadministratie: [email protected]

 

Betaling

Vóór 1 maart van het betreffende verenigingsjaar. Gespreide betaling is in individuele gevallen mogelijk. U dient daarvoor contact op te nemen met de penningmeester ([email protected])

 

Vrijwilligersdiensten

Alle senior leden, ondersteunen de vereniging door het verrichten van 2 vrijwilligersdiensten. Vrijwilligersdiensten bestaan uit:

 • bardiensten
 • keukendiensten
 • begeleidingsdiensten
 • onderhoudsdiensten

 

Aanmelden kan via de link: Meld je aan als lid