Dienstenreglement

Verplichte dienst

Overeenkomstig art 2 lid e van het huishoudelijk reglement dienen alle actieve seniorleden een bijdrage te leveren binnen de vereniging in de vorm van bardienst (of alternatieve werkzaamheden).

Dit houdt in dat ieder actief senior lid verplicht is minimaal 2x per jaar, maximaal 4 uur per bardienst achter de bar (keuken) te moeten plaatsnemen. Voor iedereen van 70 jaar (of in het lopende jaar 70 wordt) en ouder, vervalt de verplichting, u mag dan uiteraard nog wel vrijwillig uw diensten vervullen voor de club. 

Wordt u lid op of vóór 1 maart van het lopende jaar dient u ook 2 diensten te vervullen. Wordt u lid op of ná 1 juli van het lopende jaar dient u tenminste 1 dienst te vervullen. Wordt u lid op of ná 1 oktober van het lopende jaar hoeft u geen dienst meer te vervullen. Dit mag uiteraard wel.

Het bardienstrooster, geldig voor het komende seizoen, wordt u aangeboden en staat vermeldt in de KNLTB club app.

 

Wie doen bardienst?

Alle actieve seniorleden, met uitzondering van bestuurs- en commissieleden, worden minimaal tweemaal, maximaal driemaal per jaar ingeroosterd. Allereerst moet u gebruik maken de KNLTB app.

U kunt uzelf inroosteren voor uiterlijk 1 april van het lopende jaar via de KNLTB club app. Indien u niet tijdig heeft ingeroosterd of aangemeld voor een alternatieve dienst, wordt u door de bardienst-planner automatisch ingeroosterd. U kunt contact opnemen met [email protected]

 

Waaraan moet een barvrijwilliger voldoen?

LET OP: Elke barvrijwilliger die alcoholische drank schenkt dient te voldoen aan de eisen die de Drank- en Horecawet stelt.

Dit betekent dat deze moet beschikken over een getuigschrift "Sociale Hygiëne" óf aantoonbaar een "Instructie Verantwoord Alcohol schenken" heeft gevolgd. Deze laatste instructie (IVA) kunt u via internet volgen. Het certificaat dat daarbij gehaald wordt is blijvend geldig en een kopie hiervan dient vanwege controles aanwezig te zijn in het paviljoen. U moet een kopie hiervan aanleveren aan de barcommissie ([email protected]).

Voor het volgen van de instructie zie op deze website: Instructie Verantwoord Alcohol Schenken

 

Wat moet u met de bardienstregeling doen?

In het bardienstrooster opzoeken wanneer u bardienst heeft (KNLTB app)
Kijken op welk tijdstip U aanwezig moet zijn. U krijgt ook via de app een reminder toegestuurd en het wordt ook in uw agenda geplaatst. In de week van uw dienst krijgt u een mail met instructies over openen en sluiten van de kantine. Deze mail bevat ook de code voor het in bezit krijgen van de kantinesleutel.

 

Waarom een bardienstregeling?

Zoals U weet investeert onze vereniging jaarlijks forse bedragen om zowel de inrichting van ons paviljoen, de banen en de horeca-afdeling op hoog niveau aan de wensen van onze leden te laten voldoen. Om een en ander goed te laten functioneren zijn goede werkafspraken hierover noodzakelijk.

Waaruit bestaat de bardienstregeling?

- sleutelbeheer, inclusief alarm
- het financiële gebeuren/kassa
- horecagebeuren, dus het schenken, tappen, bakken, frituren etc.
- verlichting
- schoon maken/houden van bar en keuken

Wat houdt de bardienst in?

In de eerste plaats moet u er zelf voor zorgen dat u tijdig aanwezig bent.

U opent het paviljoen, schakelt het alarm uit, opent de terrasdeur, ontsteekt eventueel de verlichting en bedient de benodigde apparatuur van het horecadeel

Naast regels en certificaat willen wij u er toch ook nog op wijzen dat de wet verbiedt dat u zelf gedurende uw dienst alcohol drinkt!

Afrekening vindt ten alle tijden plaats per pin. Ook verzoeken wij u om uw eigen gebruik te noteren, deze kan u wegboeken via de kassa.

Tijdens Uw bardienst behoort U de bar en keuken, inclusief serviesgoed, bestek, glaswerk etc. schoon te maken. Een volgende bardienst kan dan weer met een schone lei beginnen.

Bij het afsluiten van het paviljoen dient U ook alle verlichting, dus ook de baanverlichting, uit te schakelen. vergeet ook niet alle deuren af te sluiten.

Wij raden u uit veiligheidsoverwegingen aan, om bij het afsluiten ervoor te zorgen dat er nog anderen aanwezig zijn, zodat u met de laatste mee kan lopen en niet alleen het park hoeft af te sluiten.
De laatste bardienst van de dag (door-de-weeks meestal ook de eerste) deponeert de sleutels in daarvoor bestemde sleutelkluis. deze bevindt zich rechts naast de voordeur.

 

Het ruilen van bardiensten

Allereerst is het ruilen van bardiensten strikt bedoeld voor noodsituaties, waarbij de volgende spelregels gelden:

U dient zelf tijdig actie te ondernemen voor het ruilen met een ander actief senior lid. Beide leden moeten dit zelf vooraf aan de dienstenplanner melden.

LET OP: U kunt zich niet zondermeer afmelden. Eventueel is de dienstenplanner bereid mee te zoeken naar een geschikte vervanging, mits men dit minstens 48 uur voor aanvang van de desbetreffende bardienst kenbaar maakt. 

 

Boete

Senioren die een geplande vrijwilligersdienst niet vervullen, worden door het bestuur beboet met € 25,- per dienst. Bij verhindering dien je zelf zorg te dragen voor een vervanger. De penningmeester zal je hiervoor een factuur met betalingsverplichting sturen.

 

Afkopen vrijwilligersdiensten

De verplichting van vrijwilligersdiensten kan tot 1 april afgekocht worden voor € 25,- per dienst.  Wil jij toch gaan afkopen, of juist niet meer afkopen? Gebruik dan deze link:  Afkopen vrijwilligersdiensten om dit door te geven aan onze penningmeester die je dan een factuur stuurt. ook de planner zal hiervan op de hoogte worden gesteld en u niet meer indelen.

 

Alternatieve diensten

Niet iedereen vindt bardiensten leuk en voelt zich op zijn gemak in de bediening. Daarom zijn er volop alternatieven, zoals:

  • Help mee een toernooi te organiseren.
  • In de verschillende commissies kunnen we altijd hulp gebruiken. Denk aan de jeugdcommissie, activiteitencommissie, technische park commissie, barcommissie voor inkoop/planning diensten, PR-commissie etc.
  • Vervullen van een bestuursfunctie of vast commissielid
  • Bij de TPC hebben we soms specialisten nodig op het gebied van electra, loodgieterswerk, timmerwerk, schilderwerk, snoeiwerk. Ook daarvoor kunt u zich aanmelden.
  • Bij de renovatieplannen kunnen we vele extra handen gebruiken.
  • Nieuwe teams opzetten.
  • Schoonmaak paviljoen.

Aldus vastgesteld door het bestuur d.d. 7 januari 2019, geactualiseerd op 12 janauri 2023.

Het bestuur van OTC’34,

 

Tom Huijskens                                                                Adriaan van Agtmaal 

Voorzitter                                                                       Secretaris.