Informatie voor sponsors

De Oudenbossche Tennis Club bestaat sinds 1934 en heeft zich in de loop van de decennia ontwikkeld tot een vereniging die toegankelijk is  voor iedereen die de tennissport een warm hart toedraagt. Zowel recreatief als prestatief laat OTC van zich horen. Er is een goede samenwerking met de tennisopleiding van Tennis for You en er wordt op elk gewenst niveau training gegeven aan leden van OTC. 

OTC heeft een goede naam in de regio waar het gaat om

  • Het tennispark: het ligt midden in Oudenbosch, is goed bereikbaar en het is prachtig onderhouden en biedt vele faciliteiten (10 verlichte tennisbanen, oefenbaan en minibaan voor de jeugd). Het geheel heeft in 2020 een grondig onderhouds beurt gehad. Het paviljoen is volledig vernieuwd, baan verlichting gemoderniseerd naar LED-verlichting, zonnepanelen gelegd en alle apparatuur vernieuwd. Hiermee is het energieverbruik met meer dan 40% afgenomen en de eerste stap naar een energie neutrale vereniging gezet. Daarnaast is er een gezellig paviljoen met een breed assortiment van eten en drinken tegen betaalbare prijzen!
  • Het spelen van de landelijke en regionale competitie zowel in het voorjaar als in het najaar. Naast sportieve prestaties staat gezelligheid hoog in het vaandel bij onze teams.
  • Het organiseren van regionale toernooien voor jong en oud; het Open Jeugd Toernooi, 45+ toernooi en het Oudenbossche Open toernooi met spelers in de hogere categorieën. Al deze toernooien mogen zich ieder jaar op grote belangstelling verheugen van 200+ deelnemers per toernooi. Ze worden door de deelnemers en bezoekers dan ook hoog gewaardeerd!

Even wat belangrijke gegevens

  • OTC heeft zo’n 350 leden waarvan zo'n 20% jeugdleden zijn. (na jaren van gestage daling van 3% per jaar is er weer een substantiele ledengroei in 2020 van 13%)
  • Jaarlijks bezoeken ruim 5.000! tennissers en bezoekers ons park
  • In het tennisseizoen (maart tot en met oktober) wordt de website van OTC (www.otc34.nl) honderden malen per dag bezocht
  • Sinds 2019 is er een PR-commissie die ervoor zorgt dat OTC regelmatig in de regionale pers in de schijnwerpers komt, zijn alle communicatie middelen vernieuwd en geintegreerd (website, facebook, emailsysteem, speciale app voor de leden)
  • Op tennis gebied heeft OTC het Mentor Tennis gelanceerd, een uniek concept gericht om de jeugd sneller te laten leren en vaker te laten spelen (van gemiddeld 1x per week naar nu 3x per week). Ook wordt het concept met succes toegepast om nieuwe volwassen leden sneller in de vereniging te integreren ook als ze nog niet kunnen tennissen. 
  • OTC heeft actieve commissies voor de jeugd, de recreatieve spelers en de wedstrijdspelers. Daarnaast is er een barcommissie actief en zorgt de technische parkcommissie ervoor dat alles in perfecte staat van onderhoud blijft
  • In totaal zijn er zo’n 100 leden actief als vrijwilliger voor de vereniging Jaarlijks is er een vrijwilligersavond waarop deze mensen in het zonnetje worden gezet. Ze zijn onmisbaar! 

 

OTC is een boeiende, bloeiende en gezellige tennisvereniging! 

Maar ook voor een boeiende en bloeiende vereniging lopen de kosten elk jaar op. Wij willen als vereniging vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid graag bijdragen aan een lokale samenleving, waarin zoveel mogelijk mensen in staat worden gesteld om deel te nemen aan sociale en sportieve activiteiten en gezond leven en bewegen stimuleren. Om dat mogelijk te maken doen we een groot beroep op vrijwilligers en zijn we ook blij met sponsorbijdragen die ons helpen activiteiten mogelijk te maken en onze vereniging financieel gezond te houden. Toekomstige eisen en maatregelen uit oogpunt van klimaat zijn zeer kostbaar voor de vereniging. Daarnaast zijn ook de baanhuur en de kosten van onderhoud flink gestegen. OTC moet ook geld opzijzetten om op tijd de eigen tennisbanen te kunnen renoveren. OTC wil ook graag in de komende jaren zorgen voor een mooie tennisvoorziening in Oudenbosch. Sponsoring is een welkome en noodzakelijke aanvulling in de financiële middelen om dit te kunnen realiseren

Mogelijkheden

  PAKKET 1 PAKKET 2 PAKKET 3 PAKKET 4 PAKKET 5
1 Advertentie of naamsvermelding sponsnormonitor paviljoen X X X X X
2 Naamsvermelding/banner op de site van OTC X X X X X
3 Klein reclamebord buiten of binnen *1   X      
4 Reclame op materiaal een groot reclamebord buiten *2     X    
5 Reclame op een groot groen winddoek (12x2 meter) *2 *3       X X
6 een thema-sponsoravond voor relaties en / of personeel *4       X X
7 Extra aandacht als één van de hoofdsponsors bij grote toernooien (extra vlaggen of reclamemateriaal of vernoemen van een baan naar uw bedrijf)       X X
8 Lidmaatschap voor uw werknemers met 25 % korting!         X
Prijs per jaar  € 75,= € 150,= € 300,= € 500,= € 1.000,=

*1 Aan te leveren door sponsor zelf

*2 Alleen bij een contract voor minimaal 3 aaneengesloten jaren. Kosten materiaal bord/doek voor 50% door OTC betaald

*3 Plaats winddoek bij pakket  op banen 1-6 (centre court banen)

*4 Mogelijkheid tot het organiseren van een thema-sponsoravond voor relaties en / of personeel, waarbij OTC zorgt voor bedienend personeel, aankleding en hapjes. Consumpties tegen een aantrekkelijk tarief met vooraf overleg over uw wensen. U wordt ondersteund door iemand die de wedstrijden in het toernooi voor u plant.  

 

Shirt- of Jeugdsponsoring

Uiteraard is het mogelijk om een (competitie) team te sponsoren met kleding. Dit is mogelijk in combinatie met pakket 1, 2 en 3, waarbij er 25% korting wordt gegeven op het basissponsorbedrag in deze pakketten.

 

Maatwerk

Alle vormen van maatwerk zijn natuurlijk ook mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan:
- toernooisponsoring, in geld of in natura/prijzen;
- evenementen sponsoring zoals een zomerkamp voor de jeugd activiteitensponsoring;
- sponsoring van ons unieke Mentor Tennis concept voor de jeugd (ook opgenomen in het gemeentelijk beleidsplan: Halderbergse Sportaccoord);
- sponsoring van (ruimten in) ons volledig vernieuwde paviljoen, banen of speeltoestellen op het park etc.

 

Sponsorlidmaatschap

Alle bovengenoemde pakketten kunnen worden uitgebreid met een sponsorlidmaatschap. Daarmee kunnen per lidmaatschap uzelf, uw familieleden, werknemers of andere relaties gebruik maken van ons netwerkplatform in combinatie met gebruik van onze tennisfaciliteiten. Dit sponsorlidmaatschap is voor u een zakelijke post. Desgewenst kan hierover nadere informatie worden verstrekt.

Meer informatie

  Wilt u meer informatie omtrent sponsoring van de Oudenbossche Tennis Club? Stuur een mail naar [email protected]