ALV Agenda en bijlagen

Agenda en bijlagen bij de vergadering van 30-01-2019.

1. Agenda:   Agenda

2. Verslag ALV 20-08-2018    Notulen

3. Jaarverslag bestuur 2018   Jaarverslag bestuur  

7. Jaarverslagen Commissies  SWT-Jeugd-TPC-Bardienst       Jaarverslagen Commissies

10. Beleidsplan bestuur 2018-2023        Beleid bestuur

11. Beleidsplannen commissies      Beleidsplannen commissies    Meerjarenbeleid jeugdcommissie

12. A. Goedkeuring huishoudelijk reglement        Huishoudelijk reglement  

      B. Diensten reglement            Diensten reglement                  

13. 13.1 Eerste voorontwerp denktank renovatie paviljoen       Eerste voorontwerp denktank    

      13.2 Alternatief 1 van denktank 2.0         Alternatief 1

      13.3 Alternatief 2 van denktank 2.0         Alternatief 2