Soosreglement

             SOOSREGLEMENT

 

 1. Er wordt alleen op de banen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 gespeeld, wil men meerdere banen gebruiken, dan moet op deze banen gewoon afgehangen worden. Zo kan men altijd vrij tennissen op de andere banen.
 2. Voor de eerste indeling dient men minimaal 10 minuten voor aanvang binnen te zijn.
 3. Eenieder die deelneemt aan een soos legt haar of zijn pasje op de bar. Dit moet een geldig pasje zijn.
 4. Op de woensdagavond en donderdagavond begint de soos om 19.30 uur en eindigt om 22.00 uur.
 5. Om 22.00 uur wordt er voor het laatst ingedeeld. Iemand die eerder wil stoppen, dient dit in de voorlaatste wedstrijd bekend te maken.
 6. De maandagochtendsoos is voor senioren dames en heren en begint om 09.00 uur en eindigt om 12.00 uur.
 7. Woensdagavond zijn de banen 3 t/m 8 gereserveerd voor de gemengde soos.
 8. Donderdagavond zijn de banen 3 t/m 6 gereserveerd voor de “herensoos”.
 9. De vrijdagmiddagsoos is voor senioren dames en heren en begint om 13.00 uur en eindigt om 16.00 uur.
 10. Aan de woensdagavondsoos, maandagochtendsoos en vrijdagmiddagsoos kunnen zowel dames als heren deelnemen. Afhankelijk van de indeling speelt men DD-, HD- of GD-partijen.
 11. Ieder half uur gaat de zoemer en wordt er van baan gewisseld. Vóór het wisselen van banen dient er te worden geveegd!
 12. De indeling geschiedt door degene die achter de bar staat of een door deze barmedewerker aangestelde indeler.
 13. Vroegtijdig stoppen wordt aangegeven door Uw pasje om te draaien.
 14. De soos is bedoeld voor OTC-leden, er worden dus géén introducés toegelaten.
 15. Voor deelname aan één der sosen is – indien niet anders vermeld - een leeftijdslimiet van 16 jaar of ouder overeengekomen.

Juni 2013

Het Bestuur OTC’34