Commissies

        SAMENSTELLING BESTUUR EN COMMISSIES OTC’34 IN 2017.

BESTUUR: Funktie: E-Mail: Telefoonnr:

Mario Stolker

Voorzitter voorzitter@otc34.nl

0165-316346

Corine van Gaans

Penningmeester

penningmeester@otc34.nl

 

Ingrid v.d. Broek

Secretaris

secretaris@otc34.nl

06-53801970

Debora de Leeuw van Weenen

Jeugdcommissie

jeugdcommissie@otc34.nl

06-31340230

Patricia van Unen

Sectie Wedstrijd-tennis & Training (SWT)

competitieleider@otc34.nl

06-51479609

Vacature

Barcommissie

barcommissie@otc34.nl

 

Philip Haast

Technische Park Commissie (TPC)

tpc@otc34.nl 0165-314446
       
TRAINERS:      

Jeroen Melsen

  jeroen@tennisforyou.nl

06-51997727

Patrick v.d. Heijkant

  patrick@tennisforyou.nl

06-25025730

       
LEDENADMINISTRATIE:      

Els Boode

Romelaan 2, 4731 EH, Oudenbosch

ledenadministratie@otc34.nl

0165-312044

       
WEBSITE: www.otc34.nl otc34@caiway.nl

0165-312988

       
SAMENSTELLING COMMISSIES:

 

   
       

SECTIE WEDSTRIJDTENNIS & TRAINING:

     

Patricia van Unen

  competitieleider@otc34.nl 06-51479609

Jeroen Melsen

  jeroen@tennisforyou.nl 06-51997727
       

TECHNISCHE PARK COMMISSIE:

     

Philip Haast

  tpc@otc34.nl 0165-314446

André Kraaijenbosch

     

Jan Spekman

     

Co Vink

     
       

ACTIVITEITENCOMMISSIE:

     

Peter Konings

  p.konings@caiway.nl

0165-318385

Vacature

   

 

       

JEUGDCOMMISSIE:

     

Debora de Leeuw van Weenen

  jeugdcommissie@otc34.nl 06-31340230

Kathelijne van Merriënboer

     

Pètra Hanzlikova

     
       

BARCOMMISSIE:

     

Peter Konings

  barcommissie@otc34.nl 06-53558183

Victoire van Eijk

     
       

PR-COMMISSIE:

     

Guus van Hoofstadt

  pr@otc34.nl

 

       

FINANCIËLE COMMISSIE:

     

Corine van Gaans-Wagemakers

  penningmeester@otc34.nl 06-24488313

John van Eijk

     
       

SPONSORCOMMISSIE:

     

Tom Huijskens

  secretaris@otc34.nl 06-51330928

Victor Vrijlandt

     
       

TOERNOOILEIDERS:

     

Peter Konings

Oudenbossche Open

p.konings@caiway.nl

0165-318385

Erica Kerstens

Open 45+ Toernooi

ericakerstens@kpnmail.nl

0165-312988

Vacature

Clubkampioenschappen Junioren en Senioren

ck@otc34.nl 0165-312988
       

DENKTANK:

     

Toon van Boxel

     

Aron van Boxel

     

Benno van Meer

     

Guido van Dooren

     

vacature

     

Philip Haast